Twee betekenisvolle boeken liggen ten grondslag aan Genoeg geweest. Permanent Record (Onuitwisbaar) van klokkenluider Edward Snowden, een onthullend boek over de ongrondwettelijke praktijken van de Amerikaanse geheime dienst NSA inzake massasurveillance, én Het is oorlog, maar niemand die het ziet van Volkskrant-journalist Huib Modderkolk, waarin de kwetsbaarheid van de open samenleving, de schaduwkanten van het Internet en de kwalijke rol van inlichtingendiensten in Nederland worden belicht.

Genoeg geweest

Tekening van Theo Lenssen.
Tekening gemaakt door mijn broer, kunstenaar
Theo Lenssen

Deze roman heeft me heel wat hoofdbrekens gekost. Ik heb lang gezocht naar de goede vorm, veel gewijzigd en geschrapt voordat ik tot een definitieve, publicabele versie kwam. Wellicht heeft dat te maken met het centrale thema: de mens die de ander bespiedt, controleert, bewaakt. De wereld één grote gevangenis. Een gruwel voor wie ‘vrij’ wil zijn. Daarbij is de hoofdpersoon geen mens die sympathie opwekt. Sterker: díe mens zou ik nooit willen zijn. En toch. Er zijn overeenkomsten, raakvlakken. Het is alsof je in een spiegel kijkt en iemand ziet die je niet wil zien maar er toch is.

Muurtekening in Berlijn.

In Genoeg geweest schets ik het leven van een geheimagent die door zijn werk alles kwijtraakt: zijn vrouw, zijn zoon, zijn sociale leven én zijn morele kompas. Het is een ontluisterend verhaal over psychische en sociale verloedering. Wat blijft er over van een man wiens leven draait om het in de gaten houden van medeburgers? Wat gebeurt er als de verstoten zoon op wrede manier zijn vaders leven stilzet, en geheel in lijn met vaders werk, alsnog indringend om aandacht vraagt?

Genoeg geweest draag ik op aan Edward Snowden, vanwege zijn moed om een van de kwalijke mechanismen van de controlemaatschappij bloot te leggen, én aan Charlie Hebdo, in verbondenheid. Voor wie niet bekend is met mijn werk, zie mijn roman Pleisterplaats Belleville.

Met Genoeg Geweest neem ik stelling tegen de verwording van de menselijke intimiteit en het obsceen variété van oude en nieuwe media, waarin dom geweld, plat amusement, emotie-exhibitionisme en valse reclame in elkaar overlopen.

  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • Hyves
  • LinkedIn
  • MySpace
  • NuJIJ
  • RSS
  • Tumblr