Ik werd op 28 november 1957 geboren in Kunder (Kunrade), ooit een gehucht onder de rook van Heerlen in de oude mijnstreek, nu vastgegroeid aan Voerendaal. Ik groeide op in Heerlen en vertrok naar Utrecht om sociale psychologie te studeren. Daarna werkte ik jarenlang als vrijgevestigd journalist in vooral de zorg- en welzijnssector. Ik hecht zeer aan privacy en persoonlijke vrijheid. In 1989 debuteerde ik met de historische roman Toplöss die zich afspeelt tegen de achtergrond van de opkomst en bloei van de mijnindustrie in wat toen nog Zuid-Limburg heette. Sindsdien zijn er nog drie romans verschenen. Allemaal met thema’s die voor mij van belang zijn. Sociale onrechtvaardigheid, de vluchtelingenproblematiek, oorlog, mensenrechten en de vrijheid van het woord. In mijn laatste boek Genoeg geweest speelt de afkalvende moraal rondom privacy en medemenselijkheid een rol. Ik werk op dit moment aan een boek over de Eerste Wereldoorlog en de kunstenares Käthe Kollwitz dat voorlopig de titel Berlijn Berlijn draagt.